Průběh terapie

Terapie je určena pro ženy i muže starších 18 let.

Probíhá v prostorách mého domu a účastní se jí pouze klient a já.

Sezení je velmi diskrétní s ohledem na soukromí.

Doba sezení je cca 4 - 5 hodin.

Při úvodním rozhovoru si projdeme průběh terapie, zjistíme vše co Vás trápí a probereme podstatné a důležité otázky na které se chcete zeptat. Tyto otázky je dobré připravovat a zapisovat průběžně, jak Vám přijdou na mysl, ještě před sezením.

Tato terapie je zcela bezkontaktní, položíte se na lůžko, kde Vás zakryji slabou dekou. V leže úplně uvolníte své tělo a postupně Vás uvedu do stavu Theta. Je to naprosto přirozený stav, protože jím každý den, min. 2x procházíte, když usínáte nebo procitáte. Je to ten stav těsně před usnutím nebo procitnutím.

Ve stavu Theta se napojíme na vaše Vyšší Vědomí (Vyšší Já, Intuici, Váš duchovní průvodce). Při sezení Vám vaše Vyšší Vědomí vybere minulý život nebo minulé životy, aby vám ukázalo podobnosti s vaším současným životem. To vám pomůže pochopit konflikty, problémy, těžkosti, bloky, výzvy a nepříjemnosti v tomto životě. Také Vám odpoví na vaše otázky, pomůže Vám poučit se a posunout se vpřed.

Po prozkoumání minulých životů budu mluvit s vaším Vyšším Vědomím přímo přes Vás. Oni použijí Vaši řeč a Vaše vyjadřovací schopnosti aby mohli se mnou mluvit. To je ta chvíle, kdy dostanete odpovědi na Vaše otázky. Vyšší Vědomí je vlastně Vaše "Druhé Já".
Ví všechno. Zná Vás lépe než vy znáte sami sebe. Ví, co je pro Vás a pro Váš život to nejlepší. Vyšší Vědomí je velmi milující, milosrdné a má na srdci pouze Váš nejlepší zájem. Naše vědomí se snaží dávat všemu smysl, vše analyzovat a uspořádávat tak, aby to vyhovovalo našim omezením. Vyšší Vědomí ví a rozumí tomu, co je nejlepší pro vaší duši i tělo. Vyšší Vědomí nemá žádná omezení.

Já Vám budu pomáhat projít procesem poznání. Mým zájmem a povinností je provést Vás tímto procesem tak, aby se Vám dostalo odpovídajícího řešení vašich problémů.

Celé sezení je nahráváno a nahrávka Vám bude předána pro pozdější poslech, ze kterého i do budoucna budete moci čerpat.

Nezapomeňte to, že aby se Váš život obrátil k lepšímu, je podmíněno i Vaším upřímným úsilím o změnu. Nehledejte příčiny kolem Vás ale ve Vás. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Ani vesmír.