Kvantová regrese

Vše je zde od pradávna, jen začínáme objevovat, co jsme zapomněli, bylo nám zamlčováno a nebylo dovoleno používat. S touto metodou, kterou používám, přišla na světlo světa Dolores Cannon a šířila ji po celém světě.

Regresní terapie (Regrese) je metoda, díky které jsme schopni nalézt a trvale odstranit příčiny potíží, traumat a bloků, které se dokáží projevovat i na fyzické úrovni. Společně s tím máme možnost lépe poznat vlastní minulost a uvědomit si řadu souvislostí v současném životě.

Metoda regresní terapie je bezpečná a velmi šetrná. Terapii lze dělat opakovaně podle Vás, ale jedno sezení bývá dostatečné na momentální prožívání bytí.

Cílem Regresní terapie je vyhledat a zpracovat tato traumata a tím dosáhnout odstranění potíží a zkvalitnění života, jak na psychické úrovni, tak posléze i na úrovni fyzické.